Видин се включи в Похода за свобода в подкрепа на борбата с трафика на хора

Видин ->

Кметът на Видин с награда за принос към опазване и популяризиране на културното наследство

Видин ->

Видински деца се включиха в Седмицата на програмирането

Видин ->

Пътуващата изложба „16 фотоесета „Другото лице на воините ни“

Откриването ще бъде на 22 октомври от 17:00 часа в музей „Кръстата казарма“. Изложбата е част от Националния календар посветен на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея
Видин ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Възможностите за инвестиции в туризма и градската среда обсъдиха във Видин

снимка на nie
Заместник-министри от три министерства участваха във форума, с който се даде начало на информационната кампания

Представители на три министерства представиха във Видин възможностите за инвестиции в туризма и градската среда. Със срещата, която се проведе вчера, 9 октомври, във Видин, се даде старт на информационната кампания, която ще мине през няколко български града, за да презентира механизма за кандидатстване и получаване на подкрепа от финансовите инструменти по Оперативна програма „Региони в растеж“, даващи възможност за реализиране на проекти в туристически, спортни и други обекти, в следствие на което тези обекти ще генерират приходи.

Участие в дискусията взеха Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; Амелия Гешева, заместник-министър на културата; Ирена Георгиева, заместник-министър на туризма; Владимир Тошев, народен представител от Видин; Албена Георгиева, областен управител на Видин; Огнян Ценков, кмет на община Видин; кметове и заместник-кметове на общини; представители на институции и на неправителствени организации и др.

„Целта на тази среща е да коментираме една тема, която е свързана с възможностите за постигане на икономическо развитие в региона. И тази тема е много важна, защото всъщност тя е свързана с финансирането – но финансиране, което е по малко по-различен принцип и механизъм спрямо всичко познато до момента, защото от една страна това е финансиране с европейски средства, от друга страна обаче изискването е да финансираме проекти, които са генериращи приходи или такива, които водят, чрез спестяване на енергия, до положителния ефект за околната среда, а и, разбира се, за хората, които се възползват от инфраструктурата, която обновяваме“, обясни в началото на срещата заместник-министърката на регионалното развитие Деница Николова.

Тя обясни, че пилотно новият механизъм е бил приложен в периода до 2015 година, но в ограничен обхват – проекти на територията на само седем големи града в България, свързани с инвестиции в градска среда, в градски транспорт, в тържища и пазари, в спортна инфраструктура и др., а като примери Деница Николова даде обновяването на женския пазар в София и изграждането на голям плувен комплекс в град Бургас. „Тогава с ресурс от близо 60 млн. лв. успяхме да постигнем инвестиции за 180 млн. лв. Постигнахме това с подкрепата на фондовете, които ние избрахме да оперират с ресурса, с който разполагахме. Тези фондове добавиха към ресурса, с който ние разполагахме, оперираха с един по-голям бюджетен ресурс и финансираха проекти, които генерират приходи и които постигнаха търсения ефект за икономическо развитие“, обясни Деница Николова.

Тя уточни, че сега разполагаемият ресурс е в размер на общо 350 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“, които са разделени в три фонда. „По отношение на Северна България, имаме „Регионален фонд за градско развитие“, който дава възможност за финансиране на проекти до 210 млн. лв., те включват в себе си една финансова подкрепа от Оперативната програма, която е в размер на 130 млн. лв.“, посочи заместник-министърката на регионалното развития. Тя допълни, че ресурсът, осигурен от фонда, може да бъде насочен към различни типове инвестиции – инвестиции в градска среда (мерки за градски транспорт, за спортната инфраструктура, за културната инфраструктура), но само такива, които могат да генерират приходи; инвестиции за подкрепа на културно-историческото наследство. „Има още един важен елемент, върху който ще фокусираме чрез ресурсите, с които разполагаме – а именно, чрез нисколихвеното кредитиране даваме възможност за финансиране на еднофамилни жилищни сгради, в подкрепа на мерките за енергийна ефективност“, обяви Деница Николова.

Зам.-министърката на туризма Ирена Георгиева заяви, че чрез финансовите инструменти регионите имат възможност да подобрят туристическата инфраструктура, да разкрият потенциала на нови проекти и да предоставят нови услуги. Тя напомни, че Министерството на туризма работи активно за насърчаване на регионалния туризъм и популяризиране на възможностите за развитие на регионалната туристическа инфраструктура, чрез интегрирани проекти за опазване и популяризиране на културното наследство.

„Откриваме днешната инициатива, за да популяризираме възможностите за развитие на регионалната туристическа инфраструктура по Оперативна програма „Региони в растеж“. Информационните дни са насочени към потенциалните кандидати, които могат да подават проектни предложения – сред тях са Министерство на културата, общините и институциите на вероизповеданията и техните местни поделения. Основната цел на процедурата е създаване на цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение – финансиране могат да получат интегрирани проекти, включващи дейности по консервация и опазване на съответния обект на културното наследство, както и дейности по неговото популяризиране“, обясни зам.-министърката на туризма.

Зам.-министърката на културата Амелия Гешева обобщи, че финансовите инструменти дават възможност за това 1600 национални културни обекта, част от които от световно значение, да бъдат реставрирани и социализирани като обекти за културно-исторически посещения. Според данните на Министерството на културата Видин има сериозен потенциал в това отношение. За последната година всички обекти на Регионалния исторически музей бележат 40% ръст на посещенията. Гешева подчерта, че Министерствата на културата и на регионалното развитие и благоустройството са положили сериозни усилия за изчистване на процедурите, за да се улесни работата на всеки бенефициент.

„Искам да подчертая, че всички проекти следва да бъдат съгласувани по надлежния ред с Националния институт за недвижимо културно наследство. Моля, смелите идеи за развитие на туризма да бъдат съчетани с идеята за опазване на културното наследство – тя е водеща“, призова заместник-министърката Гешева, като на свой ред увери, че Министерство на културата ще отговаря на всички въпроси и ще осигури максимално в срок да се случват необходимите съгласувателни процедури.

Кметът на Видин Огнян Ценков изрази задоволството си от факта, че информационната кампания започва именно от Видин. „Днешната среща дава възможност да бъдат популяризирани инвестиционни проекти в сферата на туризма. Добрата координация между институциите и инвестиционните фондове е единственият правилен път за реализацията на добрите идеи, защото туризмът генерира работни места, създава широки възможности за развитие на предприемачество, дългосрочни икономически и социални ползи, запазване на културната идентичност и повишаване благосъстоянието на местните общности”, заяви градоначалникът.

НИЕ