СУ „П. Р. Славейков“ – Видин отбеляза своя патрон и Световната седмица на предприемачеството

Видин ->

Пътни полицаи гостуваха на ученици от видинската езикова гимназия

Видин ->

Корнелия Нинова във Видин: Решени сме кардинално да променим модела на управление на страната

Видин ->

„Другото лице на воините ни“

Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева откри фотоизложба, посветена на 100-годишнината от края на Първата световна война
България ->

3700 Видин, ул. “П. Яворов” №1, ет. 3
тел.: 0878 369 508,тел./факс: 094/ 601 430 ekotitan@abv.bg

Вие сте тук

Общините от област Видин с инфраструктурни и социални проекти

снимка на nie

Голям интерес в Ново село, Бойница, Ружинци, Димово, Грамада и Брегово към информационната кампания на ОИЦ-Видин за възможностите за кандидатстване през 2019 г. (проект на Индикативните годишни работни програми – ИГРП) и подмярка 6.4.1 на ПРСР „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. Над 100 участници се включиха в шестте срещи, които се проведоха в периода 29 октомври -7 ноември 2018 г. В информационните събития се включиха представители на всички групи потенциални бенефициенти – местни власти, неправителствен сектор, бизнес, земеделски производители, читалища.
Екипът на Областния информационен център представи предстоящи мерки и процедури за кандидатстване през 2019 г., съобразно спецификата на проектната активност във всяка от общините. Голям интерес предизвикаха процедури по ОПРЧР за социално уязвими групи, мерките на ПРСР за млади фермери, биоземеделие, както и инфраструктурните мерки. Акцент в срещите бе подмярка 6.4.1 с оглед на обхващането на широк кръг от дейности в сферата на производството, услугите и занаятчийството в селските общини.
Работата по проекти в шестте общини е приоритетна, стана ясно на срещите. В Ново село е реализиран проект по ОПРЧР за Център за предоставяне на почасови услуги за лица с увреждания и възрастни хора на стойност 490 111 лв. С инвестиция от 152 239 лв. по ОП „Храни“ е изградена обществена трапезария с топъл обяд за 100 души. По ПРСР е сключен договор за 430 000 лв. за ремонт на детската градина в Ново село. По същата програма, очакват положително развитие на проектните си предложения за спортна инфраструктура и зелени площи в населени места в общината.
В Бойница по ОП „Храни“ се осигурява топъл обяд на 134 души, като стойността на проекта е 285 366 лв. В парньорство с общините Бранищя и Брощени, по трансграничната програма с Румъния, Община Бойница ще закупи снегорин с ротор, като общата стойност на проекта е 884 687 евро, заяви кметът Анета Генчева. Тя сподели, че местната власт през следващата година ще търси финансиране от ОПРЧР за оказване на услуги, свързани с психичното им здраве на настанените в ЦНСТ в Бойница. Екипът на ОИЦ препоръча изграждане на социално предприятие с европейска подкрепа, процедура която ОПРЧР ще финансира през 2019 г.
В Ружинци изпълняват най-големият като стойност проект в областта по ОП „Храни“. С 1 610 565 лв. се осигурява топъл обяд за 740 крайно нуждаещи се лица за цялата територия на общината. Реализиран е и проект по ОПРЧР за 499 925 лв. за Център за почасово предоставяне на услуги. Подписан е договор за 4,9 милиона лева по ПРСР за водопровода за с. Бело поле и предстои изпълнението на проекта, заяви кметът на община Ружинци Александър Александров. От местната власт в Ружинци продължават и усилията си и за изграждане на Местна инициативна група.
В Димово е реализиран проект по ОПРЧР на стойност 499 618 лв., с инвестицията от който е изграден Център за почасово предоставяне на услуги на хора над 65-годишна възраст. С 579 330 лв., средства от проект по ОП „Храни“, е осигурен топъл обяд за 150 човека в Димово и 100 човека в с. Арчар. Общината е кандидатствала с три проекта по ПРСР. Екипът на ОИЦ-Видин посети обект, изграден по проект от същата програма – Туристически информационен център с архелогическа сбирка в гр. Димово. В центъра, освен информация за забележителностите на териоторията на общината, може да се разгледа и сбирка с предмети от древността и античния град Рациария.
В Грамада залагат на социалните проекти. Изпълнява се проект за топъл обяд по ОП „Храни“ на стойност 151 133 лв.; с проект по ОПРЧР на стойност 389 100 лв. се осигурява активно включване на социално уязвимите групи на територията на общината; реализиран е и проект за подкрепа за социална интеграция и независим живот. Инвестицията от ОПРЧР по проекта възлиза на 499 616 лв. Сключен е и договор по ПРСР за ремонт на междуселищни пътища в общината на стойност близо 4,3 млн. лв.
В Брегово, местната власт също акцентира в проектната си работа на подкрепа от ОПРЧР и ОП „Храни“, както и на инфраструктурни проекти. Общината осигурява топъл обяд за хора с ниски доходи за 750 души (стойност на проекта 700 080 лв.), реализиран е и проект „Независим живот и надежда за вас“ за 499 784 лв. По ПРСР в момента се изпълняват два проекта, съобщи кметът Милчо Лалов. С инвестиция от 1 550 000 лева се интервенира в 12 улици в Брегово; 400 000 са средствата по втория проект, с който се обновява читалището в града.

ЦВЕТОМИР Ценков