Собственици на отчуждени имоти за изграждането на пътя Видин-Ботевград претендират за по-високи обезщетения

Сподели: 

В Административен съд-Видин са образувани 16 административни дела по жалби срещу Решение №12/ 06.01.2023 г. на Министерския съвет на Република България за отчуждаване на имоти и части от имоти-частна собственост, за държавна нужда за изграждане на пътя „Видин-Ботевград“ в участъка, преминаващ на територията на община Ружинци. От видинския административен съд съобщиха, че жалбоподателите оспорват размерите на определените им обезщетения за отчуждените имоти и/или части от тях, находящи се в землищата на с. Плешивец, с. Гюргич и с.Ружинци.
Всички образувани до момента дела са насрочени. Те ще бъдат разгледани с приоритет, като се спазват инструктивните срокове, които са съкратени. Производствата по делата се движат по реда на чл. 145 - 178 от Административно процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 38 от Закона за държавната собственост (ЗДС), уточниха от Административен съд – Видин.